Фирмена идентичност

Нарича се също визуална идентичност, корпоративна идентичност.

Фирмена идентичност

Поръчай

Това са вашият стил, индивидуалност и неповторимост. Начинът, по който се отличавате от вашите конкуренти. За мен това е най-творческата област в графичния дизайн. От типа на вашите клиенти зависи визуалната ви комуникация с тях.

Услугите, които предлагам в тази област

  • изработка на лого – спрямо нуждите ви на ползване и спрямо необходимите технически изисквания за уеб и/или печат;
  • редизайн на вече съществуващо лого;
  • векторизиране на лого;
  • пакет лого дизайн + анимация на лого;
  • типография – избор на корпоративен шрифт, стилове на форматиране на заглавия и параграфи;
  • цветова палитра – избор на подходящи цветове или градиенти, подходящи комбинации;
  • графични елементи – икони, графики, разделители;
  • бранд бук – упътване за използване на различните елементи в бранда.